Bikes
Courses

Irish Courses

Irish Courses

Do chúrsa

SEE ENGLISH TEXT BELOW                                               

Tugann cúrsaí FEICIM deis do dhaoine ó gach cearn den domhan teacht agus saoire seachtaine nó coicíse a chaitheamh i lár an tsamhraidh ar Inis Oírr sna hOileáin Árann. Reáchtáiltear ranganna neamhfhoirimiúla ar maidin a dhíríonn ar chumarsáid agus ar an teanga labhartha. Cuirtear imeachtaí éagsúla ar fáil tráthnóna – siúlóidí treoraithe, cuairteanna ar mhuintir Inis Oírr, ceirdeanna dúchasacha agus eile. Bíonn na himeachtaí seo críochnaithe luath go leor – 4 nó 5i.n. – agus mar sin bíonn deis agat dul ar shiúlóidí nó ag snámh, casadh le muintir na háite in aon cheann de na trí theach tábhairne ar an oileán, nó díreach scíth a ligean agus tairbhe a bhaint as rithim réchúiseach shaol Inis Oírr.

Coinnítear na ranganna sách beag, le go mbeidh gach duine in ann tairbhe a bhaint astu agus chun deis cainte a thabhairt do 'chuile dhuine. Roinntear na ranganna de réir leibhéil chomh maith – rud a thugann deis do na teagascóirí díriú ar riachtanais éagsúla na ndaoine sa rang agus freastal ar a gcuid spriocanna foghlama – ach bíonn deis ag na ranganna éagsúla aithne a chur ar a chéile go neamhfhoirmiúil ar an trá, i gcaife deas, nó ag seisiún ceoil san oíche. 

Gné uathúil eile de FEICIM is ea go mbíonn muid ag obair i gcomhpháirtíocht le teiripeoir ealaíne mar chuid den chúrsa. Tugann na seisiúin seo deis do mhuintir an chúrsa machnamh a dhéanamh ar a spriocanna, a dtaithí agus a n-aistear foghlama. Eascraíonn plé fíorshuimiúil agus luachmhar as na seisiúin seo i gcónaí – agus go deimhin cuidíonn sé linne an cúrsa a fhorbairt ó bhliain go bliain chomh maith!

Rinnemar cinneadh díriú ar mheán agus ard leibhéal amháin i 2018.  Bhí cúpla cúis le seo:

1. Tá líon ard de chainteoirí dúchais agus cainteoirí líofa Gaeilge ar Inis Oírr i gcomparáid le háiteacha eile ina bhfuil cúrsaí Gaeilge á reáchtáil. Ciallaíonn sé seo go bhfuil deis ag scoláirí s'againne Gaeilge a labhairt ó mhaidin go hoíche. 

2. Nuair nach bhfuil ach beagán Gaeilge ag scoláirí, ní féidir leo cloí le Gaeilge amháin le linn an chúrsa. Ciallaíonn sé seo go mbíonn brú ar na scoláirí eile Béarla a labhairt leo. Ní dóigh linn go bhfuil sé sin cothrom ar an té atá ag teacht chugainne le barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge.

3. Go hiondúil iompaíonn oileánaigh ar an mBéarla le foghlaimeoirí atá ar bheagán Gaeilge, go mór mhór nuair atá siad faoi bhrú agus faoi dheifir le linn séasúir thurasóireachta.  Tá go leor brú ón mBéarla cheana féin ar an oileán mar atá i ngach ceantar Gaeltachta agus mar sin rinne muid an cinneadh seo chun tacú le h-iarrachtaí an Choiste Pleanála Teanga an Ghaeilge a choinneáil láidir ar Inis Oírr.

7 nó 14 lá ar Oileán Álainn - Inis Oírr

Tá muid thar a bheith sásta go mbíonn daoine ag iarraidh fanacht níos faide linn.  Tá rogha ag daoine fanacht ar feadh coicíse más maith leo agus tá meadú ag teacht ar líon na ndaoine a dhéanann an cinneadh sin chuile bhliain.  Seo thíos na dátaí atá socraithe againn do 2019.  Beidh an grúpa beag, idir 7 - 12 duine i ngach rang.  Costas de €295 atá ar an gcúrsa 7 lá, €495 atá ar choicís. Táthar ag feachaint leis an táille a ardú i 2019.  Mar sin cur do chúrsa in áirithe go beo!  Ar ndóigh níl lóistín san áireamh ar an bpraghas sin.
 

 
Cúrsaí Seachtaine i 2019   :    Táille : €295  

Níl aon chúrsa againn do thosaitheoirí nó ag Bunleibheál.  Beidh leibhéal A2 TEG ar a laghad ag teastáil chun freastal ar chúrsaí 2019.

30ú Meitheamh - 06 Iúil 2019
07ú Iúil  - 13 Iúil 2019

Cúrsa Coicíse i 2019   :   Táille : €495

Níl aon chúrsa againn do thosaitheoirí nó ag Bunleibheál.  Beidh leibhéal A2 TEG ar a laghad ag teastáil chun freastal ar chúrsaí 2019.

30ú Meitheamh - 13 Iúil 2019

Our Irish Courses in 2019 are for Intermediate and Advanced Levels only

We will not be accepting beginners on our 2019 courses.  Prospective students must have attained at least Grade A2 (TEG) to participate on FEICIM courses.  Please be aware that Intermediate level in other countries will most likely be well below the Intermediate level in Ireland.  If you are unsure you can cope with complete immersion, do not book a course with FEICIM without talking to the director. If you have any worries please fill in the Contact Us form and we will organise an online interview to ascertain your suitability for our course. 

7 day course:  Course fee is €295 with a deposit of €150 required to secure place on course.

14 day course: Course fee is €495 with a deposit of €250 required to secure your place.

We are reviewing the course fee, so book early to get the price above!

Click here to take a look at the 2018 schedule - our 2019 will be similar.

Course fee includes your morning tuition and materials, coffee breaks, afternoon tutors/guides and their materials & any rented equipment such as fishing rods. Admission fees for films or other events, with one exception*,  in the course schedule are also covered.  Fee does not include accommodation.

All activities are optional. We advise you to bring rain gear and walking shoes. We had beautiful clear skies during our 2018 course but you may not be so lucky in 2019!

*Day trips to other islands or to the Cliffs of Moher. 

Click HERE to download a sample brochure.  

Online Tutoring

Experienced teacher and native Irish speaker available for online courses


Céard é an áit is minicí ina labhraíonn tú Gaeilge?


City: Country:
Site by Aró
Inis Oírr, Oileán Árainn, Co. na Gaillimhe | Mobile: 087 6774751 | Email: info@feicim.com