Bikes
Courses

Irish Courses

Irish Courses

Do chúrsa

SEE ENGLISH TEXT BELOW                                               DOWNLOAD OUR BROCHURE

Tugann cúrsaí FEICIM deis do dhaoine ó gach cearn den domhan teacht agus saoire seachtaine nó coicíse a chaitheamh i lár an tsamhraidh ar Inis Oírr sna hOileáin Árann. Reáchtáiltear ranganna neamhfhoirimiúla ar maidin a dhíríonn ar chumarsáid agus ar an teanga labhartha. Cuirtear imeachtaí éagsúla ar fáil tráthnóna – siúlóidí treoraithe, cuairteanna ar mhuintir Inis Oírr, ceirdeanna dúchasacha agus eile. Bíonn na himeachtaí seo críochnaithe luath go leor – 4 nó 5i.n. – agus mar sin bíonn deis agat dul ar shiúlóidí nó ag snámh, casadh le muintir na háite in aon cheann de na trí theach tábhairne ar an oileán, nó díreach scíth a ligean agus tairbhe a bhaint as rithim réchúiseach shaol Inis Oírr.

Coinnítear na ranganna sách beag, le go mbeidh gach duine in ann tairbhe a bhaint astu agus chun deis cainte a thabhairt do ‘chuile dhuine. Roinntear na ranganna de réir leibhéil chomh maith – rud a thugann deis do na teagascóirí díriú ar riachtanais éagsúla na ndaoine sa rang agus freastal ar a gcuid spriocanna foghlama – ach bíonn deis ag na ranganna éagsúla aithne a chur ar a chéile go neamhfhoirmiúil ar an trá, i gcaife deas, nó ag seisiún ceoil istoíche.

Gné uathúil eile de FEICIM is ea go mbíonn muid ag obair i gcomhpháirtíocht le teiripeoir ealaíne mar chuid den chúrsa. Tugann na seisiúin seo deis do mhuintir an chúrsa machnamh a dhéanamh ar a spriocanna, a dtaithí agus a n-aistear foghlama. Eascraíonn plé fíorshuimiúil agus luachmhar as na seisiúin seo i gcónaí – agus go deimhin cuidíonn sé linne an cúrsa a fhorbairt ó bhliain go bliain chomh maith!

7 nó 14 lá ar Oileán Álainn - Inis Oírr

Tá muid thar a bheith sásta go raibh daoine ag iarraidh fanacht níos faide linn.  Anois beidh rogha ag daoine fanacht ar feadh coicíse más maith leo.  Seo thíos na dátaí atá socraithe againn do 2017. Beidh na grúpaí beag, idir 12 - 15 duine ar gach cúrsa.  Costas de €295 atá ar an gcúrsa 7 lá, €495 atá ar choicís.   Níl lóistín san áireamh ar an bpraghas sin.
 

 
Cúrsaí Seachtaine i 2018   :    Táille : €295  

Ní bheidh cúrsa do thosaitheoirí againn i mbliana.  Beidh A2 ar a laghad ag teastáil chun freastal ar chúrsaí 2018.

01 - 07 Iúil 2018
08 - 14 Iúil 2018

Cúrsa Coicíse i 2017   :   Táille : €495

Ní bheidh cúrsa do thosaitheoirí againn i mbliana. Beidh A2 ar a laghad ag teastáil chun freastal ar chúrsaí 2018.

01 - 14 Iúil 2018

Our Irish Courses in 2018 are for Intermediate and Advanced Levels only

We will not be accepting beginners on our 2018 courses.  Prospective students must have attained at least Grade A2 (TEG) to participate on our courses this year.  Please be aware that Intermediate level in other countries will most likely be well below the Intermediate level in Ireland.  If you are unsure you can cope with complete immersion,  do not book a course with FEICIM without talking to the director. If you have any worries please fill in the Contact Us form and we will organise an online interview to ascertain your suitability for our course. 

7 day course:  Course fee is €295 with a deposit of €150 required to secure place on course. 

14 day course: Course fee is €495 with a deposit of €250 required to secure your place.

Click here to take a look at our provisional schedule.

Course fee includes your morning tuition and materials, coffee breaks, afternoon tutors/guides and their materials & any rented equipment such as fishing rods. Admission fees for films or other events, with one exception*,  in the course schedule are also covered.  Fee does not include accommodation.

All activities are optional. We advise you to bring rain gear and walking shoes. 
*Day trips to other islands or to the Cliffs of Moher. 

Click HERE to download our brochure.Online Tutoring

Experienced teacher and native Irish speaker available for online courses


Céard é an áit is minicí ina labhraíonn tú Gaeilge?


City: Country:
Site by Aró
Inis Oírr, Oileán Árainn, Co. na Gaillimhe | Mobile: 087 6774751 | Email: info@feicim.com