Speed-dating.

Speed-dating.

Scóráil Scioptha        

English Version Below


Aon seans ort?  
 

Sa lá atá inniu ann, tá sé an-deacair bualadh le comrádaí atá ar an intinn céanna leat féin.  Shíleamar anseo ag FEICIM gur plean maith ócáid spraíúil a eagrú, deis do Ghaeil shingil teacht le chéile agus, ní bheadh fhios agat, b’fhéidir titim i ngrá! 

Tá deireadh seachtaine lán de spraoi eagraithe ag an bhfoireann, le caint agus comhrá, ceardlann scileanna sorcais, seó tine, imeachtaí lae agus oíche, bia blasta, agus neart ceol agus craic.  CLÁR ANSEO! Beidh Sorcas an Ghrá lonnaithe ar Inis Oírr, an t-oileán is lú agus is deise d’Oileáin Árann i gCo. na Gaillimhe.  Tá costas €150 ar na ticéid don deireadh seachtaine seo a bheidh ar siúl ón 15-17 Meán Fómhair. Bígí linn, agus tit i ngrá leis an Oileán, leis an nGaeltacht agus lena chéile. 

Lean na treoracha seo agus b'fhéidir go dtiocfadh ar ais ó Oileán an Ghrá le níos mó ná tinneas cinn!

1.  Líon isteach an cheistneoir seo - ní thógfaidh sé ach 3 nóiméad: Sorcas an Ghrá - ceistneoir

2.  Íoc an táille (nó éarlais más fearr leat ag an bpointe seo)

3.  Lean muid ar na meáinshóisialta go bhfeice tú cé mhéad fear/bean atá cláraithe. 

4.  Cuir do lóistin in áirithe.  (tá lascaine ar fáil - féach thíos) 

5.  Pacáil do mhála!

Seo deireadh seachtaine do daoine singil -  le h-imeachtaí éagsula ar nós scóráil sciopthaí (speed dating), tag-rugbaí, siúlóid faoi na réalta, agus go leor eile. Beidh neart deiseanna an chraic a bheith agat le daoine singil eile le linn na deireadh seachtaine.  Tá fáilte roimh chách agus idir an dá lín bain sult as an aip seo.

Margaí agus Lascainí !            

Tabhair leat do chuid cairde singil!  

 Má thagann beirt eile leat beidh an triú duine ar leath-phraghas agus má thagann cúigear cairde le chéile gheobhaidh siad ticéid ar €100 an duine. 

BÁD

Aran Island Ferries:  Caithfidh tú do thicéad a chur in áireamh tríd an oifig i nGaillimh agus abair leo go bhfuil tú ag freastal ar Shorcas an Ghrá le ticéad speisialta €18 a fháil.
Bád ag fágáil Ros A Mhíl ag 6.30 i.n ar tráthnóna Dé hAoine.  Báid ag filleadh ar ais go Ros A Mhíl ag 8.00 r.n agus 4.30 i.n

Doolin Ferries: Praghas speisialta €15 ar thuras fillte ach Sorcas an Ghrá a lua leo.
 Bád ag fágáil Doolin ag 5.30in agus ag filleadh ar ais ar an Domhnach
ag 8.30 rn, 12.15in, 1.45in agus 4.45in.

LÓISTÍN

Brú Radharc na Mara:  €20 don oíche. Tae/tósta/gráinneach san áireamh.  (099) 75024)

Lóistín eile ar fáil ag www.discoverinisoirr.com

 

 

Speed-dating and other sensible activities.

                                                    
How about a weekend of activities designed for you to mix with native speakers or with other Irish Language speakers.

These days we understand that it is very difficult to meet people with similar interests, so we have organised an event for Irish speakers where single people could come together, have some fun and maybe even fall in love!

The weekend includes a variety of fun activities including speed dating, a circus skills workshop, and a fire show, with plenty of food, ceol and craic. All the events will be taking place on Inis Oírr, the smallest of the Aran Islands, situated in Galway bay, with full weekend tickets costing €150. What better place to connect with someone than on Inis Oírr? The island boasts a sandy beach, clear waters, a castle and fort, and a picturesque lighthouse.  

What do you have to do?  Tá sé simplí! Answer this 3 minute questionnaire and we will be in touch. In the meantime you can have some fun with this app. As always, we want you to enjoy yourselves trí Ghaeilge agus trí Ghrá!

DEALS and DISCOUNTS

Aran Island Ferries 

 Boats leaving from Rossaveel 6.30 pm Friday evening; 
 Boat leaving Inis Oírr 8 am and 4.30 pm (everyday)
 Quote Singles weekend for discount when booking: 18euro

Doolin Ferries

Discounted at 15 euro return
Boat Friday evening from Doolin at 5.30pm
Boat returns at 8.30am, 12.15, 1.45 pm and 4.45 pm

ACCOMMODATION DEAL:

Radharc na Mara Hostel:  €20 per night with tea/toast/cereal included. (099) 75024

Lots more accommodation on www.discoverinisoirr.com

 

Céard é an áit is minicí ina labhraíonn tú Gaeilge?


City: Country:
Site by Aró
Inis Oírr, Oileán Árainn, Co. na Gaillimhe | Mobile: 087 6774751 | Email: info@feicim.com