Cé Muide
Fishing
Ship Wreck
Donkeys

About Us

About Us


Thosaigh FEICIM amach sa bhliain 2009 mar thogra a raibh sé d’aidhm aige an t-eispéireas foghlama Gaeilge a athrú ó bhun. Tá rogha leathan cúrsaí Gaeilge ar fáil cheana féin, ach bhí sé de sprioc ag bunaitheoir FEICIM, Bríd Ní Chualáin, cúrsa a bhunú a thabharfadh blaiseadh de shaol an oileáin ina iomlán dá scoláirí. Tá Inis Oírr ar cheann de na Gaeltachtaí is láidre dá bhfuil ann, agus tapaíonn FEICIM an deis, dá bharr, cúrsaí a chur ar fáil a mbaineann spraoi agus craic leo, agus a chuireann béim ar shóisialú agus ar úsáid neamhfhoirmiúil na teanga. Is é an meon nó an ethos sin a dhéanann idirdhealú idir FEICIM agus cúrsaí eile atá ar fáil i gceantair Ghaeltachta eile. Saoire atá uainn, seachas cúrsa!

Cé muid féin?

Cainteoir dúchais Gaeilge is ea Bríd Ní Chualáin, bunaitheoir agus bainisteoir FEICIM.  As Inis Oírr di agus is ann a thóg sí a clann.  Chaith Bríd blianta ag obair san Ionad Seirbhísí Teanga do Chomhar Caomhán Teo. I measc na ndualgas a bhí uirthi, bhíodh múineadh na Gaeilge do dhaoine a bhog go dtí an t-oileán agus reáchtáil sí Féile Joe Mháirtín dhá bhliain as a chéile roimh an post sin a fhágáil. Tá Máistreacht sa Léann Teanga aici le speisialtóireacht sa Phleanáil Teanga. Tá sí ag obair i réimse na pleanála teanga faoi láthair le hÚdarás na Gaeltachta. Is breá léi a bheith ag snámh sa taoide, a bheith ag casadh ceoil, a bheith ag taisteal agus ag plé cúrsaí mionteangacha

Rugadh agus tógadh Máire Uí Dhufaigh (Ní Chonghaile) in Inis Oírr. Tá blianta caite aici i mbun múinteoireachta, agus bhí sí ina comhordnóir ar an tionscadal a chuir an pacáiste teagaisc Séideán Sí ar fáil do bhunscoileanna atá ag múineadh trí mheán na Gaeilge.  Reáchtáil sí cúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta (Siar Linn) siar sna naochaidí agus bhí comhairle agus treoir mhaith aici don bhunaitheoir FEICIM nuair a chur sí tús leis an tógra seo.  Tá Máire ag obair go deonach le Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Oileáin Árann ag réiteach plean teanga d'Oileáin Árann faoi láthair.  Tá roinnt leabhar foilsithe aici freisin - féach anseo.

Is mac léinn PhD in Ollscoil Dhún Éideann in Albain é Ben Ó Ceallaigh. As Iarthar Ros Comáin é ó dhúchas, bhí an ghráin aige ar an nGaeilge ar scoil, ach thosaigh sé á foghlaim mar is ceart tar éis grúpa Punk as Albain a chanann i nGàidhlig a fheiceáil in 2007. Tar éis dó an mháistreacht sa bpleanáil teanga a dhéanamh le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus blianta a chaitheamh ina chónaí i nGaeltacht na Gaillimhe, fuair sé scoláireacht le dochtúireacht a dhéanamh le Roinn na Ceiltise in Ollscoil Dhún Éideann. Tá sé sa ceathrú bliain de staidéar sochtheangeolaíochta faoi Ghaeltacht na hÉireann agus an tionchar atá ag fórsaí eacnamaíochta uirthi sin. Mar chuid den scoláireacht atá aige, múineann sé Gaeilge do mhic léinn atá ag déanamh céime sa nGàidhlig agus do dhaoine atá ag plé leis an teangeolaíocht nó le stair na hÉireann. Is spéis leis athneartú teangacha mionlaithe, ceol Punk agus dul ag campáil.
 

AN FOIREANN:

Teagascóirí: Bríd Ní Chualáin agus Máire Uí Dhufaigh as Inis Oírr agus Ben Ó Ceallaigh as Ros Comáin agus fear an cheoil: Fiachra Ó Cuinneagáin a bhíonn le cloisteáil chuile oíche den samhradh ag ceol in Óstán Inis Oírr.

   


 Fiachra
Bríd Ní Chualáin
Máire Uí Dhufaigh Ben Ó Ceallaigh Fiachra Ó Cuinneagáin

Tá cáilíochtaí tríú leibhéal sa Ghaeilge agus taithí ag ár dteagascóirí i múineadh Gaeilge i réimse leathan suíomhanna agus ag gach leibhéal. Tá ‘chuile dhuine againn ag obair i réimsí éagsúla a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge – idir thograí pobal-bhunaithe, taighde, mhúineadh agus eile. Is taithí luachmhar í seo a bhíonn muid in ann a roinnt le scoláirí na gcúrsaí, rud a thugann comhthéacs agus doimhneacht ar leith do chúrsaí FEICIM nach bhfuil ar fáil i go leor áiteanna eile. Anuraidh den chéad uair, mar shampla, reáchtáladh ceardlann faoi chás na Gaeilge mar mhionteanga sa chomhthéacs idirnáisiúnta. Bhí an-rath go deo ar an gceardlann seo, agus thug sé deis d’fhoireann agus do scoláirí FEICIM teacht le chéile agus smaointe a roinnt faoin athneartú teanga. Plé idirghníomhach spreagúil agus an-taitneamhach a bhí ann do na scoláirí agus don fhoireann araon.

Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann 2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip i gCeantair Tuaithe.

Céard é an áit is minicí ina labhraíonn tú Gaeilge?


City: Country:
Site by Aró
Inis Oírr, Oileán Árainn, Co. na Gaillimhe | Mobile: 087 6774751 | Email: info@feicim.com