Cé Muide
Fishing
Ship Wreck
Donkeys

About Us

About Us


Thosaigh FEICIM amach sa bhliain 2009 mar thogra a raibh sé d’aidhm aige an t-eispéireas foghlama Gaeilge a athrú ó bhun. Tá rogha leathan cúrsaí Gaeilge ar fáil cheana féin, ach bhí sé de sprioc ag bunaitheoir FEICIM, Bríd Ní Chualáin, cúrsa a bhunú a thabharfadh blaiseadh de shaol an oileáin ina iomlán dá scoláirí. Tá Inis Oírr ar cheann de na Gaeltachtaí is láidre dá bhfuil ann, agus tapaíonn FEICIM an deis, dá bharr, cúrsaí a chur ar fáil a mbaineann spraoi agus craic leo, agus a chuireann béim ar shóisialú agus ar úsáid neamhfhoirmiúil na teanga. Is é an meon nó an ethos sin a dhéanann idirdhealú idir FEICIM agus cúrsaí eile atá ar fáil i gceantair Ghaeltachta eile. Saoire atá uainn, seachas cúrsa!

Cé muid féin?

Cainteoir dúchais Gaeilge is ea Bríd Ní Chualáin, bunaitheoir agus bainisteoir FEICIM.  As Inis Oírr di agus is ann a thóg sí a clann.  Chaith Bríd blianta ag obair san Ionad Seirbhísí Teanga do Chomhar Caomhán Teo. I measc na ndualgas a bhí uirthi, bhíodh múineadh na Gaeilge do dhaoine a bhog go dtí an t-oileán agus reáchtáil sí Féile Joe Mháirtín dhá bhliain as a chéile roimh an post sin a fhágáil. Tá Máistreacht sa Léann Teanga aici le speisialtóireacht sa Phleanáil Teanga. Tá sí ag obair i réimse na pleanála teanga faoi láthair le hÚdarás na Gaeltachta. Is breá léi bheith ag snámh sa taoide, bheith ag casadh ceoil agus ag imirt cártaí sna tithe ósta agus a bheith ag plé cúrsaí teanga lena comhghleacaí Ben.

Is mac léinn PhD in Ollscoil Dhún Éideann in Albain é Ben Ó Ceallaigh. As Iarthar Ros Comáin é ó dhúchas, bhí an ghráin aige ar an nGaeilge ar scoil, ach thosaigh sé á foghlaim mar is ceart tar éis grúpa Punk as Albain a chanann i nGàidhlig a fheiceáil in 2007. Tar éis dó an mháistreacht sa bpleanáil teanga a dhéanamh le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus blianta a chaitheamh ina chónaí i nGaeltacht na Gaillimhe, fuair sé scoláireacht le dochtúireacht a dhéanamh le Roinn na Ceiltise in Ollscoil Dhún Éideann. Tá sé sa dara bliain de staidéar sochtheangeolaíochta faoi Ghaeltacht na hÉireann agus an tionchar atá ag fórsaí eacnamaíochta uirthi sin. Mar chuid den scoláireacht atá aige, múineann sé Gaeilge do mhic léinn atá ag déanamh céime sa nGàidhlig agus do dhaoine atá ag plé leis an teangeolaíocht nó le stair na hÉireann. Is spéis leis athneartú teangacha mionlaithe, ceol Punk agus dul ag campáil.
 
Mac léinn Máistreacht san Oideachas le Hibernia atá i bPól Ó Sniadhaigh. Is as oirthear Shligigh do Phól agus bhí suim aige riamh sa Ghaeilge ó bhí sé ina ghasúr scoile an áit ar airigh sé an Ghaeilge á labhairt den chéad uair. Ba í seo a spreag a ghrá sa Ghaeilge mar b’aisteach leis go bhfuil a dteanga féin ag gach Francach, Gáirmeánach agus Spáinneach agus nach raibh an Ghaeilge aige féin. Cé go raibh sé an-lag ag an nGaeilge ag fágáil na scoile dó bhain sé BA agus MA sa Nua-Ghaeilge amach in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. I measc na bpost teagaisc atá déanta ag Pól go nuige seo: teagascóir tíreolaíochta le Gaeilge agus le Béarla in Ollscoil na hÉireann Gaillimh, teagascóir Gaeilge le Conradh na Gaeilge, teagascóir Gaeilge le FEICIM, múinteoireacht le Gaeilge agus le tíreolaíocht ar leibhéal na meánscoile. Is suim leis an spórt, foghlaim faoi chúltúir agus chúrsaí teanga, a bheith ag imirt peile, ag casadh cúpla amhráin agus ag slogadh siar na bpiontaí.

 
Bríd Ní Chualáin & Eilín Ní Chuinneagáin
Ben Ó Ceallaigh
Pól Ó Sniadhaigh

Tá cáilíochtaí tríú leibhéal sa Ghaeilge ag gach duine ar fhoireann FEICIM, agus taithí acu ag múineadh Gaeilge i réimse leathan suíomhanna agus ag gach leibhéal. Tá ‘chuile dhuine d’fhoireann FEICIM ag obair go lán-aimseartha i réimsí éagsúla a bhaineann le cur chun cinn na Gaeilge – idir thograí pobal-bhunaithe, taighde, mhúineadh agus eile. Is taithí luachmhar í seo a bhíonn muid in ann a roinnt le scoláirí na gcúrsaí, rud a thugann comhthéacs agus doimhneacht ar leith do chúrsaí FEICIM nach bhfuil ar fáil i go leor áiteanna eile. Anuraidh den chéad uair, mar shampla, reáchtáladh ceardlann faoi chás na Gaeilge mar mhionteanga sa chomhthéacs idirnáisiúnta. Bhí an-rath go deo ar an gceardlann seo, agus thug sé deis d’fhoireann agus do scoláirí FEICIM teacht le chéile agus smaointe a roinnt faoin athneartú teanga. Plé idirghníomhach spreagúil agus an-taitneamhach a bhí ann do na scoláirí agus don fhoireann araon.

Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann 2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip i gCeantair Tuaithe.

Céard é an áit is minicí ina labhraíonn tú Gaeilge?


City: Country:
Site by Aró
Inis Oírr, Oileán Árainn, Co. na Gaillimhe | Mobile: 087 6774751 | Email: info@feicim.com